- Een MJOP ontwerp voor een lange termijn vastgoedexploitatie -

MJOP

Ontwerp van MJOP

Heko ontwikkelt een MJOP of MJOB op aanvraag van professionele vastgoedbeheerders. Het ontwerp op maat samengesteld in één van onze bouwkundige softwareprogramma’s die gekoppeld kunnen worden met andere softwareprogramma’s.

Variantenstudies

In overleg met professionele vastgoedbeheerders kunnen (energetische) variantenstudies ontworpen worden om een gewogen keuze te maken voor een vastgoedobject. In een variantenstudie maakt Heko de maatregelen inzichtelijk die horen bij de kwaliteitsuitgangspunten uit Kwaliteit in Balans.

Total Cost of Ownership

Heko kwantificeert de maatregelen uit de variantenstudie naar euro’s. In varianten die de volledige  exploitatietermijn van het vastgoedobject bestrijken, kan Heko een Total Cost of Ownership  overzicht maken met daarin de netto contant gemaakte kosten per verhuureenheid. 

Just in time

Een meerjarenonderhoudsplan of – begroting biedt inzicht in onderhoudsintervallen gedurende de exploitatieperiode van een vastgoedobject. Het is voor Heko een overzichtelijk instrument om op het juiste moment tegen de juiste kosten een onderhoudsingreep uit te voeren. 

MJOP importeren

Heko heeft systemen die de mogelijkheid bieden om standaard bestanden te genereren die overgezet kunnen worden in uw dagelijkse softwaresystemen. Wij streven naar een zorgeloze import van een meerjarenonderhoudsplanning of – begroting naar de dagelijkse systemen van onze opdrachtgevers. In een samenwerkingsverband met onze opdrachtgevers is een effectieve en efficiënte uitwisseling van informatie cruciaal. 

Variantenstudies

Een variantenstudie voor een vastgoedobject baseert Heko op de thema’s uit Kwaliteit in Balans. In totaal zijn het zeven thema’s met elk een speciale invalshoek voor onderhoud en renovatie. In het kader van het klimaatakkoord 2050 wordt vaak de nadruk gelegd op de thema’s energie en duurzaamheid. Heko weet als geen ander welke ingrepen noodzakelijk zijn om de gewenste energielabels of CO2-uitstoot te realiseren.