Je bekijkt nu Coronavirus

Coronavirus

Veilig- en gezond werken is altijd een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering van Heko. Met de komst van het coronavirus, is dit alleen maar belangrijker geworden. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de uitbraak van het virus in te dammen. Ook wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, zowel voor onze medewerkers, als voor de bewoners. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Er is een Corona-crisisteam opgezet dat de actuele richtlijnen van het RIVM volgt en communiceert naar de medewerkers.

Hierbij informeren wij u over onze standpunten en de maatregelen die wij genomen hebben tegen het coronavirus.

  1. Heko volgt de richtlijnen van het RIVM en stemt haar beleid hier op af. Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat vanuit de Rijksoverheid gepubliceerd is, dient hierbij als hulpmiddel.
  2. De werkzaamheden blijven wij uitvoeren zoals gepland, tot het RIVM (zie ook: www.rivm.nl) hierover anders adviseert.
  3. De projectleiding inventariseert bij binnenwerkzaamheden vóór aanvang telefonisch of er bij bewoners symptomen van het coronavirus aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is schuiven de werkzaamheden door naar een later tijdstip. Hierdoor kunnen bestaande deadlines of afspraken mogelijk niet gerealiseerd worden.
  4. Buitenwerkzaamheden kunnen normaal doorgang vinden. Wij proberen in overleg, seniorencomplexen zover mogelijk naar achteren in de planning te plaatsen.
  5. Onze medewerkers zijn reeds geïnstrueerd over de omgang met bewoners en de onderlinge samenwerking. Er worden geen handen geschud en er wordt voldoende afstand gehouden.
  6. Werkzaamheden in het voor- en natraject (calculaties, offertes, oplevering etc.) kunnen eveneens vertraging oplopen indien onze eigen medewerkers of samenwerkingspartners niet beschikbaar zijn.
  7. Dagelijks zullen wij deze tijdelijke werkwijze monitoren en toetsen aan de praktijk en indien nodig aanvullende maatregelen nemen.

Wij hopen hiermee voldoende maatregelen te hebben getroffen om medewerkers en bewoners te beschermen tegen het coronavirus en de werkzaamheden zo normaal mogelijk te kunnen continueren.

We houden u op de hoogte bij veranderingen, mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag.