- Het renoveren, verduurzamen en CO2 neutraliseren van vastgoedobjecten -

Energetische renovaties

EPA - studies

Heko ontwerpt EPA studies voor het maken van een keuze in het renovatieontwerp. De EPA studies zijn met name gericht op thema’s energie en duurzaamheid die in het kader van de CO2 neutrale ambitie van 2050 vaak wordt uitgevoerd voor renovaties. 

De bewoners

De energetische renovaties vinden vaak plaats in bewoonde situaties, wat resulteert in overlast voor bewoners. Heko is een specialist in het uitvoeren van werkzaamheden in bewoonde situatie. Onze bewonersconsulent en uitvoerders zijn getraind in het informeren van bewoners en kunnen zich aanpassen aan de veranderende situatie.

Ketenpartners

Onze ketenpartners zijn gewend om te werken in een efficiënte bouwstroomlijn met een zo kort mogelijke doorlooptijd. De jarenlange samenwerking tussen Heko en ketenpartners draagt bij aan een zorgeloze uitvoering. Wij weten wat wij kunnen verwachten van onze ketenpartners. Andersom ook!

Materiaal en project

Heko verwerkt op projectbasis materialen in de vorm van duurzaam gefabriceerd hout, verf, glas en betonmortel. In ons inkoopbeleid speelt de duurzaamheidsprestatie van een product een belangrijke rol. De producten en projectingreep verwerkt Heko in een softwareprogramma met als gevolg een energielabel van het project.

Heko is een specialist in energetische renovaties van vastgoedobjecten voor professionele vastgoedbeheerders. 

De afgelopen decennia staat verduurzamen en energetische renovaties sinds het klimaatakkoord 2015 van Parijs in toenemende mate centraal. Een onderhoudsingreep, in eerste instantie bedoelt om planmatig onderhoud uit te voeren, wordt steeds vaker gecombineerd met een energetische renovatie. Het zijn de ”natuurlijke” momenten uit een MJOP dat een aannemer of onderhoudsbedrijf aan de gevel van een vastgoedobject staat. Én dat met, éénmaal een gevelsteiger, éénmaal overlast voor bewoners en éénmaal de hele bouwstroom georganiseerd.

Heko is een traditioneel onderhoudsbedrijf dat sinds 1952 opereert in de regio Haaglanden. Ongeveer 20 jaar geleden hebben wij de organisatie voorbereid op renovaties van woningbouw. Eerst stond het energielabel centraal, waarbij een object een label toegewezen krijgt op basis van de energieprestatie. Naar ons idee is dat energielabel, afgesloten voor een periode van 10 jaar, achterhaald. Heko focust zich op de CO2 impact van de ingreep op het moment van renoveren, maar ook op het analyseren van de CO2 uitstoot gedurende de exploitatie van het complex. Het is uiteindelijk onze missie om met onze werkzaamheden de CO2 uitstoot van vastgoedobjecten en onze bedrijfsvoering op de korte – en lange termijn te reduceren.