Gunning energetische renovatie Rijswijk Wonen

Gunning energetische renovatie Rijswijk Wonen

Heko heeft de gunning gekregen van een renovatieproject voor tachtig woningen van Rijswijk Wonen. De Raad van Commissarissen van Rijswijk Wonen heeft 13 juni de gunning definitief gemaakt; Heko heeft de officiële opdracht inmiddels ontvangen. De gunning betreft het ‘Project Populierstraat’ waarvoor vijf – met name energiebesparende – maatregelen moeten worden doorgevoerd: 1.plaatsen van hoogrendementsketels 2.plaatsen van HR++ glas 3.plaatsen van MV-units (mechanische ventilatie) 4.aanbrengen van dak- en vloerisolatie 5.verwijderen van asbest

Heko verzorgt al jarenlang het planmatig onderhoud voor Rijswijk Wonen; onze contactpersoon bij Rijswijk Wonen was zo enthousiast over Heko dat zij haar collega, die zich met dit nieuwe project bezighoudt, op het spoor van Heko heeft gezet.
 
Naast Heko werden er nog drie partijen uitgenodigd een aanbesteding te doen voor dit project aan de hand van een meervoudig onderhandse procedure volgens de ‘best value’-benadering. Rijswijk Wonen heeft geen bestek met eisen opgesteld, er is slechts een plafondprijs genoemd. Deze vorm van aanbesteding laat de verschillende aanbieders vrij de gestelde vragen zo gunstig mogelijk in te vullen voor alle betrokken partijen; de expertise van de opdrachtnemer is leidend in de uitwerking en uitvoering van de opdracht.