- Een goed functionerende installatie leidt tot CO2 reductie -

Installaties

Ontwerp en advies

De warme opname is voor Heko het startpunt voor het beoordelen van installaties op een complex. Van energieopwekking tot het leveren van warmte. Heko kan in overleg een onderhoud – en renovatieplan ontwikkelen voor uw installaties.

Periodiek onderhoud

Een installatie is een kostbare investering. De effectiviteit van uw installatie kan verhoogd worden door periodiek onderhoud uit te voeren. Denk aan het reinigen van de mechanische ventilatie, maar ook het reinigen van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Bewoners

Heko is bewust van de overlast die bewoners kunnen ervaren bij werkzaamheden aan de binnenzijde van de woning. Heko hanteert een op maat gemaakt informatiepakket dat is afgestemd op de doelgroep van het complex. 

CO2 reductie

De energiebesparing kan voortkomen uit duurzame installaties die in ons plan van aanpak voorgesteld worden. Een voorbeeld: CO2 gestuurde ventilatie, zonnepanelen en SmartHome CV – ketels. 

Loodgieter werkzaamheden

Installatie

De installatiewerkzaamheden komen voort uit de renovatie variantenstudies die gebaseerd zijn op de bouwthema’s duurzaamheid en energie. Heko ontwerpt het renovatieplan en voert het in de praktijk uit. De installatiewerkzaamheden laat Heko uitvoeren door een betrouwbare en vakbekwame ketenpartner.

Facilitair pakket voor bewoners

Wij zijn bekend met de overlast die bewoners kunnen ervaren.Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden vraagt om de participatie en medewerking van bewoners, maar ook om faciliteiten die Heko beschikbaar stelt. Een professioneel pakket van maatregelen in de vorm van tijdelijke verwarming en sanitaire behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Radiotor fasciliteit voor Heko installatie