Opdrachtgevers

Woningcorporaties

Heko is dé partner voor woningcorporaties voor onderhoud – en renovatieprojecten. Wij werken naar tevredenheid – in RGS – en aanbestedingsverband – samen met verschillende woningcorporaties in de Randstad. In overleg kunnen wij meerjarenonderhoudsprognoses opstellen om op de lange termijn de kosten voor planmatig – en groot onderhoud te reduceren. Ons uitgangspunt is dan ook het verlagen van de Total Cost of Ownership in de vastgoedportefeuilles van onze opdrachtgevers.

Voormalig kantoor van Vestia welke opdrachtgever is van Heko. Rood modern gebouw.
Een modern duurzaam schoolgebouw die goed onderhouden is

sCHOLEN EN STICHTINGEN

Heko werkt in de vakantieperiodes regelmatig voor scholen en stichtingen. De korte doorlooptijd van een werkzaamheden in vakantieperiodes vraagt om een strakke uitvoeringsplanning. In de vakantieperiodes werken wij met een ruime bezetting door, waardoor het halen van de opleveringsdeadline geen probleem is voor ons. De scholen en stichtingen kunnen in de zomer – of wintersluiting hun object laten schilderen. Laatstgenoemde heeft voor ons de voorkeur in verband met meer beschikbaarheid van vaklieden in die periode.

VVE'S

Heko is het aanspreekpunt voor uw vastgoedvraagstuk. Een onderhoud – , renovatie – of verduurzamingsproject? Op basis van onze ervaring ontwikkelen wij een projectplan dat aan uw wensen voldoet. Bovendien kan Heko de bouwdelen van het vastgoedcomplex in een meerjarensamenwerkingsvorm jaarlijks monitoren op gebreken en degradatie. Een just in time ingreep wordt dan mogelijk gemaakt.

Gezin na verhuizing naar een nieuw opgeleverd pand.
De Rijksoverheid is onderdeel van de Nederlandse overheid en opdrachtgever van Heko.

Gemeenten

Heko is het aanspreekpunt voor gemeenten voor onderhoud – en renovatievraagstukken. In de vastgoedportefeuille zien wij vaak woningen, kantoorpanden en onroerende goederen terugkomen die verhuurd zijn. Het onderhouden van vastgoedobjecten in verhuurde en bewoonde staat is voor Heko geen enkel probleem.