Resultaatgericht samenwerken

- Sinds 2014 is Heko erkend adviseur in Resultaatgericht Samenwerken -

– Resultaatgericht Samenwerken is een speciaal samenwerkingsverband waar klant, pand en rendement centraal staat –

In een RGS samenwerkingsverband committeert een opdrachtgever en opdrachtnemer aan afgesproken KPI’s die samenhangen met de klant, pand en rendement driehoek.

In de eerste fasen van het RGS procesmodel brengen wij de kennis en kunde samen van de professionele vastgoedbeheerder en de vastgoedonderhoud organisatie. De verwachtingen voor het samenwerkingsverband op lange termijn worden uitgesproken, met als resultaat het ontwikkelen van een eenduidige visie op de vastgoedportefeuille. Die visie leidt tot een betere klanttevredenheid, een kwalitatief pand en een kostenreductie in de exploitatie van een portefeuille.

Onze kennis delen wij in bijzondere samenstellingen waarin professionele vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven participeren om kennis te delen over markt- en organisatieontwikkelingen. In die samenstellingen komt bijvoorbeeld het thema CO2 neutraliteit regelmatig naar voren. In de huidige knappe markt staat “met elkaar” voorop om deze grootste uitdaging in de 21ste eeuw te realiseren.

Heko is uw gesprekspartner als het gaat om resultaatgericht samenwerken. Wij hebben een duidelijke visie op het klimaatakkoord 2050 en kunnen u adviseren en ondersteunen in de realisatie van een duurzame vastgoedportefeuille.

blank
blank
Het certificaat van VGO vastgoedonderhoud behaald door Heko.