Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Medewerkers verwachten niet alleen een veilige en gezonde werkomgeving, maar blijken hierin ook beter te presteren. Heko zet alles in om zo’n omgeving te bieden, niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor de externe partijen met wie wij samenwerken zoals onze ketenpartners en onderaannemers. We hechten daarom veel belang aan de systematische doorvoering van maatregelen die hiertoe bijdragen.

ISO 45001
Twee jaar geleden kreeg Heko een zeer positieve beoordeling na de OHSAS 18001-audit, waarin veiligheid en gezondheid plus de systematiek om beide te bevorderen, centraal stonden. Inzichten schrijden echter voort en daardoor vindt nu de transitie plaats van OHSAS 18001 naar ISO 45001. ISO 45001 richt zich nog breder systematisch op het creëren en behouden van goede arbeidsomstandigheden ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Daarnaast weegt het ook de cultuur binnen een bedrijf en legt het de verschillende processen in een organisatie vast via ‘plan-do-check-act’-programma’s die het zelflerend vermogen van een organisatie stimuleren. ISO reikt hierin wat verder en dieper dan OHSAS en vraagt daarnaast meer reflectie van de medewerkers op zowel hun eigen handelen, als hun arbeidsomstandigheden.

Glansrijk geslaagd
Arthur van der Voort vertelt: ‘We zijn in augustus vorig jaar gestart met het voorbereiden van de transitie en hebben toen al onze procedures naar processen vertaald. Daarop volgden interne audits met medewerkers ter voorbereiding op de audits door KIWA in januari en februari dit jaar. Heko is hiervoor glansrijk geslaagd en gecertificeerd als het 37ebedrijf nationaal gezien. En dat zonder interne tekortkomingen of aandachtspunten!
We kunnen nu dus stellen dat we alle medewerkers een compleet ARBO-managementsysteem kunnen bieden, waardoor iedereen de veiligheid en aandacht krijgt, die verwacht mag worden van een werkgever!’

In de aanloop naar de audit zijn werkplekinspecties uitgevoerd, is het ziekteverzuim geanalyseerd en zijn op basis hiervan maatregelen getroffen. Daarnaast zijn leveranciers beoordeeld op hun uitvoering van arbeidsomstandigheden, gemaakte afspraken en communicatie. In januari 2020 volgt een nieuwe audit.