De Wiel (Sliedrecht)

De Wiel (Sliedrecht)

Planmatig onderhoud en duurzaamheidsingrepen

Als RGS-partner van Tablis Wonen hebben we voor dit hoogbouwcomplex planmatig onderhoud uitgevoerd in combinatie met verduurzamende maatregelen.

  • Gerealiseerd in 2021
  • Omvang +/- € 0,5 miljoen 
  • Aantal woningen 54
Asbestsanering

In de jaren ‘80 en ‘90 ontstond het besef dat sommige stoffen in gebouwen een bedreiging voor de volksgezondheid met zich meebrengen.  Daarom maken we van ieder gebouw van voor 1994 standaard een asbestinventarisatierapport. Signaleren we asbest, zorgen we dat er saneringswerkzaamheden plaatsvinden. Het asbest wat in dit geval aanwezig bleek hebben we dan ook laten saneren door een extern gecertificeerd bedrijf. De asbest is onder geconditioneerde omstandigheden verwijderd en afgevoerd. Zo waarborgen we een veilige leef- en woonomgeving die past bij ons streven naar duurzaam woongeluk.

Vastgoed dat meegroeit

Door het verduurzamen van vastgoed groeit het mee naar de toekomst. Het planmatig onderhoud hebben we dan ook bij dit project gecombineerd met verschillende duurzaamheidsingrepen. Zo hebben we het glas vervangen met HR++ glas en nieuwe plafonds gemaakt van geïsoleerde houtwolcementplaten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het complex minder energie vraagt.

Een frisse uitstraling

Bij het planmatig onderhoud van de woningen is er gezorgd voor een frisse nieuwe uitstraling dankzij de verrichte schilderwerkzaamheden en een nieuwe vloercoating op de galerijen.

Meerdere afbeeldingen
No items found.

Onze opdrachtgevers, voor wie wij vastgoed naar morgen brengen.

Rijswijk Wonen

Vastgoed mooier, beter en duurzamer maken? 
Neem contact met ons op!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.