August 2023

Lozerlaan, Den Haag

Voor de restauratie van de monumentale blauwrode cirkel, ster, vierkant en driehoek op de kopse gevels van de flats aan de Lozerlaan, is een plan opgesteld. In opdracht van Woningbouwvereniging Haag Wonen is het onze taak ervoor te zorgen dat de schilderingen straks in hun oorspronkelijke plaats, formaat en kleurstelling terugkeren.

Vorming van een iconisch onderdeel van het stadsgezicht

Architect en stedenbouwkundige Willem Dudok was verantwoordelijk voor het concept dat Den Haag zou gaan uitbreiden in de Escamppolder. Zijn structuurplan uit 1949 toont duidelijk aan dat hij de Lozerlaan zag als een grens voor de stadsuitbreidingen. Hij ontwierp een brede weg om voldoende ruimte te bieden aan het verwachte verkeer in combinatie met de nieuwe stadswijken die daar rondom gebouwd zouden worden. Tot op heden vervult de Lozerlaan nog steeds de rol van een belangrijke verkeersroute. Langs deze weg plaatste Dudok vier woontorens, die tot op de dag van vandaag een iconisch onderdeel van het stadsgezicht vormen.


Verandering aan de Lozerlaan

Wie in het najaar van 2023 omhoogkijkt naar de vier torenflats aan de Lozerlaan in Den Haag, zou zomaar een iconische aanblik kunnen missen. Sinds het einde van de jaren zeventig dienen deze monumentale blauwrode cirkel, ster, vierkant en driehoek als oriëntatiepunten voor menig weggebruiker en wijkbewoner. Deze herkenningspunten worden in de komende maanden gerenoveerd. Woningbouwvereniging Haag Wonen heeft namelijk besloten nieuwe gevelisolatie aan te brengen, waardoor deze abstracte muurschilderingen tijdelijk zullen verdwijnen. Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat de schilderingen straks weer in hun oorspronkelijke staat terugkeren in het straatbeeld en tegen het einde van 2023 weer in volle glorie te bewonderen zijn aan de Lozerlaan. Ze horen immers bij dit stadsdeel.


Wanneer worden er werkzaamheden uitgevoerd?

Driehoek | augustus 2023

Vierkant | september 2023

Cirkel | oktober 2023

Ster | november 2023

Foto: Ralph Kämena - courtesy Stroom Den Haag

Vastgoed mooier, beter en duurzamer maken? 
Neem contact met ons op!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.