Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Door onze site te gebruiken, stemt u in met cookies. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies op onze privacy-policy pagina.

Tablis Wonen Sliedrecht, nieuwe klant voor Heko

Heko krijgt – samen met twee andere vastgoedonderhoudsbedrijven – vanaf 2020 de verantwoordelijkheid voor het onderhoud op RGS-basis van 4600 woningen. Eigenaar van de woningen is corporatie Tablis Wonen in Sliedrecht. Heko neemt 2100 woningen voor zijn rekening. Het gaat hier om lange termijn-planmatig onderhoud op het gebied van schilder-, voeg- en betonwerk, beglazing en daken. Er is een plan opgesteld voor de komende 25 jaar, waarbij gewerkt wordt in cycli van zeven à acht jaar.

Prijs niet doorslaggevend

In 2018 werd Heko op basis van ‘koude acquisitie’ uitgenodigd om deel te nemen aan een tender voor het onderhoud van de 4600 woningen volgens het RGS-model. Eén van de voorwaarden voor deelname was het tonen van een bedrijfsfilm, die Heko speciaal hiervoor heeft laten maken. Tijdens de eerste ronde dongen acht onderhoudsbedrijven mee naar een samenwerkingsverband. In de tweede ronde waren er nog vijf over die vooral werden beoordeeld op hun omgang met huurders en kijk op innovatie. Opvallend detail: voor Tablis Wonen stond bij de gemaakte keuzes niet de prijs centraal, maar het organisatieprofiel, de kennis van de markt en het VGO-keurmerk. Met het selecteren van drie partijen voorziet Tablis in een stevige risicospreiding.

Heko-directeur Frank van der Voort (tweede van rechts) en zijn partners in dit nieuwe samenwerkingsverband.

Ontwikkeling invulling

De drie geselecteerde bedrijven krijgen alle hetzelfde aandeel in de omzet en werken volgens dezelfde RGS-methodiek, die zijn aangepast aan de wensen van Tablis Wonen en die nog verder zullen worden verfijnd gedurende het proces.Van januari tot en met mei 2019 hebben we het samenwerkingsverband opgezet. In deze periode vonden voortdurend gesprekken plaats om ervaring en kennis uit te wisselen en om randvoorwaarden en uitgangspunten voor het onderhoud vast te leggen. We stelden prestatie-eisen op, verrichtten inspecties aan de woningen en legden vast hoe we huurders zouden bedienen. Inmiddels zijn ook de RGS-plannen voor 2020 ingeleverd en bekijkt Tablis Wonen wat er wanneer uitgevoerd gaat worden. Naar verwachting wordt deze fase eind juni afgerond.

Testcase 2019

Als voorloper op het RGS-onderhoud verricht Heko dit jaar al werkzaamheden aan 350 woningen. Er worden hekwerken geplaatst, beplatingen gereinigd en gewaxed en kruipruimten geïsoleerd. Daarnaast wordt houtrot hersteld en verlichting vervangen. Dit onderhoud vormt een soort testcase voor de samenwerking volgens de RGS-planning, die in 2020 van start gaat.Arthur van der Voort besluit met: ‘Niet alleen de samenwerking verloopt vlot en heel prettig, we kunnen ook nu al stellen dat de bewoners heel behulpzaam en vriendelijk zijn en dat ze zeer bereid zijn mee te werken aan de renovatie van hun huizen. En dat maken we ook wel eens heel anders mee!’

Vastgoed mooier, beter en duurzamer maken? 
Neem contact met ons op!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.